udostępnianie na stronie

Button „udostępnij” można dodać w łatwy sposób za pomocą linku, który wygląda tak:

dla Facebook'a:

a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://pcsos.pl"

To jest najprostsza wersja linku, do którego można dodać dodatkowe parametry, chociaż wersja domyślna sprawdza się bardzo dobrze:

<a href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://pcsos.pl&p[images][2]=http://pcsos.pl&p[title]=tytuł strony&p[summary]=zajawka” target="_blank">Udostępnij</a>

opis pozycji:
p[url]=adres url, który udostępniamy
p[images][2]=ilość zdjęć, które chcemy pokazać
p[title]= tytuł strony
p[summary]=zajawka


dla Tweeter'a:

Udostępnianie na twitterze działa podobnie jak na facebooku, chociaż trzeba pamiętać o ograniczeniu ilości znaków do 140 oraz nieco różniącymi się parametrami.

a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=http://pcsos.pl"

Z dodatkowymi parametrami:

<a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=pcsos.pl&text=Udostępniany na twitterze tekst&via=PCSOS" target="_blank"></a>

url=adres url, który udostępniamy
text=udostępniany tekst
via=nickname na końcu twitta


Google+

Udostępnianie przez Google+ jest prostsze od wcześniejszych, gdyż jedynym parametrem jest adres url udostępnianej strony. Pozostałe parametry pobierane są z meta tagów.

a href="https://plus.google.com/share?url=pcsos.pl"

Przykład:

Zadbaj o meta tagi!

Aby wszystko działalo prawidłowo, trzeba zadbać o właściwe opisanie meta tagów. Potrzebne będzie też opisanie zgodnie z protokołem Open Graph (og:):

<meta name="Title" content="Tytuł strony" />
<meta name="og:title" content="Tytył strony" />
<meta name="description" content="Opis strony" />
<meta name="og:description" content="Opis strony"/>
<meta name="og:image" content="http://adresminiatury.jpg"/>
<link rel="image_src" href="http://adresminiatury.jpg" />
Q2B