fotografia dokumentacyjna

Wykonujemy fotoarchiwizację dokumentów w firmach.
Rozwiązanie pozwalające na szybki dostęp do treści dokumentów bez konieczności wyciągania ich z archiwum, narażanie na utratę czy zniszczenie.
Fotokopie archiwizowane są na dowolnie wskazany nośnik.

Q2B